Handla tryggt

Personuppgifter

På Blomtind värnar vi om din integritet och vill att du ska känna trygghet när du gör beställningar hos oss och lämnar dina personuppgifter. Behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen ("GDPR"). Nedan får du veta vilka uppgifter vi behandlar, från vem vi kan få dem, för vilka ändamål och på vilken grund vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har m m.

Blomtind, Stamnared 16, 432 68 Veddige med organisationsnummer 860720-5021 är personuppgiftsansvarig för uppgifter du som kund lämnar till Blomtind.

Personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du som beställare lämnar om dig själv och den eller de som du angett som mottagare av de beställda blommorna samt som lämnas vid besök på hemsidan i form av cookies. Vi inhämtar inte personuppgifter från andra källor.

Personuppgifter används och sparas för att förmedla dina beställningar till dig eller den mottagare som du uppger (fullgöra avtal, artikel 6.1 b och c GDPR). Vi behandlar också dina uppgifter för att upprätthålla kund- och registervård, ge bra service och erbjudanden anpassade för dig samt för att förbättra våra tjänster och webshop (Berättigat intresse artikel 6.1 GDPR). Vi kan också lämna ut personuppgifter på begäran av myndigheter eller domstolar. Slutligen kan uppgifterna överföras till tredje man i samband med företagsöverlåtelse i sin helhet eller i vissa delar. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje man för andra ändamål. Uppgifterna kan också, för ovan syften, komma att samköras med andra register framförallt i de fall som aktualiserar fakturering eller kreditgivning.

Dataskyddsförordningen ger dig som kund rätt att få tillgång till den information som vi har registrerat om dig. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att den rättas eller tas bort. Du har även rätt, med de begränsningar som anges i GDPR, begränsa och invända mot behandlingen, samt rätt till dataportabilitet. Du har även rätt att ge in klagomål till Datainspektionen mot vår behandling av dina uppgifter.

Kontakta oss på blomtind@gmail.com om du önskar få tillgång till registrerad information. Läs mer om dataskyddsförordningen (GDPR) här.